Usługi badawcze

Na potrzeby świadczenia usług, które są efektem realizacji projektu FunAsh powstała spółka spin-off pod nazwą Demetrius LAB, będąca międzyuczelnianym podmiotem, w której udziałowcami są spółki celowe: Politechniki Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkowie zespołu zarządzającego projektem. W ramach działalności spółki są wdrażane usługi i rozwiązania opracowane podczas realizacji projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Team Net.

Oczekiwane rezultaty

Oczekiwane rezultatyCreditsNumber
Rezultat 14ESTU 203
   
   

Jakie projekty planujemy?

projekt ten ma na celu optymalizację procesów sortowania różnych rodzajów odpadów, takich jak odpady komunalne, przemysłowe czy budowlane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz metod analitycznych, projekt ma na celu osiągnięcie jak najwyższej efektywności procesów sortowania.

projekt ten ma na celu przeprowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu różnych rodzajów odpadów na środowisko, takich jak np. emisja gazów cieplarnianych czy zanieczyszczenie gleby i wody. Celem projektu jest opracowanie nowych metod analizy i monitorowania środowiska oraz wdrożenie działań mających na celu minimalizację wpływu odpadów na środowisko.
projekt ten ma na celu optymalizację procesów recyklingu różnych rodzajów odpadów, takich jak np. tworzywa sztuczne, metale czy papier. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i metod analitycznych, projekt ma na celu zwiększenie efektywności procesów recyklingu oraz wykorzystanie jak największej ilości surowców wtórnych.

Kontakt

Jeśli szukasz innowacyjnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów i chcesz działać na rzecz ochrony środowiska, warto skontaktować się z Grupą Demetrius.