Realizacje

DemetriusLAB to firma, która specjalizuje się w projektach badawczych w dziedzinie inżynierii środowiska i gospodarki odpadami.

Projekt międzyuczelniany

Projekt wewnętrzny Grupy Demetrius dotyczy zagospodarowania odpadów z produkcji przemysłowej w sposób zrównoważony i ekologiczny. Projekt ten obejmuje m.in. analizę składu i właściwości tych odpadów, projektowanie innowacyjnych metod ich zagospodarowania oraz wdrażanie opracowanych rozwiązań w praktyce.

W ramach projektu zespół DemetriusLab przeprowadza szczegółowe badania laboratoryjne, które pozwolą na dokładne określenie składu i właściwości odpadów, a także na opracowanie metod ich segregacji. Na tej podstawie można będzie wybrać najbardziej odpowiednie metody zagospodarowania, np. recykling, odzysk energii czy odzysk surowców wtórnych.

Zespół DEMETRIUS opracowuje innowacyjne technologie, które pozwolą na zastosowanie wybranych metod zagospodarowania w praktyce. Technologie te będą obejmować m.in. nowoczesne linie technologiczne do sortowania odpadów czy specjalistyczne maszyny do recyklingu.

Projekt przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz odzyskiwanie wartościowych surowców. Dzięki temu można osiągnąć nie tylko korzyści ekologiczne, ale także ekonomiczne, poprzez oszczędności wynikające z wykorzystania surowców wtórnych.

 

Oczekiwane rezultaty

Oczekiwane rezultatyCreditsNumber
Rezultat 14ESTU 203
   
   

Jakie projekty planujemy?

projekt ten ma na celu optymalizację procesów sortowania różnych rodzajów odpadów, takich jak odpady komunalne, przemysłowe czy budowlane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz metod analitycznych, projekt ma na celu osiągnięcie jak najwyższej efektywności procesów sortowania.

projekt ten ma na celu przeprowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu różnych rodzajów odpadów na środowisko, takich jak np. emisja gazów cieplarnianych czy zanieczyszczenie gleby i wody. Celem projektu jest opracowanie nowych metod analizy i monitorowania środowiska oraz wdrożenie działań mających na celu minimalizację wpływu odpadów na środowisko.
projekt ten ma na celu optymalizację procesów recyklingu różnych rodzajów odpadów, takich jak np. tworzywa sztuczne, metale czy papier. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i metod analitycznych, projekt ma na celu zwiększenie efektywności procesów recyklingu oraz wykorzystanie jak największej ilości surowców wtórnych.

Kontakt

Jeśli szukasz innowacyjnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów i chcesz działać na rzecz ochrony środowiska, warto skontaktować się z Grupą Demetrius.